Chronische vermoeidheid helder omschrevenIedereen is wel eens vermoeid. Echter, wanneer die vermoeidheid maanden of zelfs jaren blijft aanhouden, ondanks dat er toch voldoende (extra) rust wordt genomen, dan is er sprake van chronische vermoeidheid. Deze chronische vermoeidheid komt voor bij allerlei ziekten, zoals multiple sclerose, fibromyalgie, kanker, reumatoïde artritis, longziekten en het chronische vermoeidheidssyndroom. Ook sommige mensen die moeilijk herstellen van een whiplashtrauma kampen soms met vermoeidheid. Ondanks het veelvuldig voorkomen van chronische vermoeidheid ontbreekt er actueel een internationaal aanvaarde definitie van chronische vermoeidheid. Voor het Nederlands taalgebied is er nu een heldere definitie opgesteld en gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De auteurs, onder wie CHROPIVER-onderzoekster Mira Meeus, wilden één definitie opstellen die gebruikt kan worden voor verschillende patiëntengroepen. De definitie luidt als volgt: ‘Chronische vermoeidheid is het zelfgerapporteerde lichamelijk en/of mentaal onwelbevinden, langer dan 6 maanden aanhoudend en zich uitdrukkend in uitputting, als gevolg waarvan iemand lichamelijk en/of mentaal niet kan functioneren op het door hem/haar gewenste niveau.’ Dit vormt een helder kader voor zorgenverstrekkers om chronische vermoeidheid vast te stellen, voor patiënten om het bij zichzelf te herkennen, en voor onderzoekers om het te bestuderen. Een kleine stap met potentieel grote gevolgen.

Meer lezen? http://www.ntvg.nl/publicatie/nederlandstalige-definitie-van-chronische-vermoeidheid