You are currently viewing an outdated version of the Pain in Motion website.
Please visit this link to view the new website.
NIEUWS ITEMS - Afwijkend-spierherstel-CVS

Contact | NL | EN

Afwijkend spierherstel na inspanning bij het ME/CVS met en zonder fibromyalgie

Samenvatting van:

Can Recovery of Peripheral Muscle Function Predict Cognitive Task Performance in Chronic Fatigue Syndrome With and Without Fibromyalgia?

Kelly Ickmans, Mira Meeus, Margot De Kooning, Luc Lambrecht, Nathalie Pattyn, Jo Nijs. Physical Therapy 2014;94(4):511-22.

Kan de mate van spierfunctieherstel na een vermoeiende oefening van het bovenste lidmaat het cognitieve prestatievermogen van patiënten met het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS) en patiënten met CVS en co-morbide fibromyalgie (FM) voorspellen?

De mate van spierfunctieherstel na een vermoeiende oefening van het bovenste lidmaat is een significante voorspeller voor het cognitieve prestatievermogen van CVS-patiënten met en zonder co-morbide FM. De resultaten suggereren dat een betere fysieke gezondheid/fitheid mogelijk zou kunnen leiden tot minder cognitieve dysfuncties bij CVS-patiënten.

De aandoeningen CVS en FM kennen een sterke overlap en zowel patiënten met CVS als patiënten met FM vertonen, naast vele andere symptomen, een verminderd cognitief prestatievermogen in vergelijking met gezonde controlepersonen (o.a. informatieverwerkingssnelheid, werkgeheugen en volgehouden aandacht). Uit onderzoek bij gezonde individuen is gebleken dat een beter(e) fysiek(e) gezondheid en prestatievermogen leiden tot een verbetering van diverse cognitieve skills. In dit onderzoek werd nagegaan of er een verband bestaat tussen de mate van spierfunctieherstel in de bovenste ledematen (als functionele fysieke fitheidsparameter) en het cognitieve prestatievermogen bij CVS-patiënten met en zonder co-morbide FM.

De studiedeelnemers (18 patiënten met enkel CVS (CVS groep), 30 patiënten met CVS en co-morbide FM (CVS+FM groep), en 30 gezonde inactieve individuen (controlegroep)) voerden eerst 3 cognitieve testen uit. Zeven dagen later voerden zij met behulp van een handdynamometer een vermoeiende inspanningsproef voor het bovenste lidmaat uit. Aansluitend vonden de metingen van spierherstel plaats.

Uit de resultaten bleek dat de CVS+FM groep meer uitgesproken cognitieve dysfuncties vertoonde in vergelijking met de CVS groep. Deze resultaten onderstrepen de grote heterogeniteit binnen de CVS-populatie met meer manifeste dysfuncties bij de groep met co-morbide FM. Regressieanalyse toonde aan dat spierfunctieherstel van het bovenste lidmaat een significante voorspeller is van het cognitieve prestatievermogen bij CVS-patiënten met en zonder co-morbide FM. Deze bevindingen suggereren dat een betere fysieke gezondheid/fitheid zou kunnen leiden tot minder cognitieve dysfuncties bij CVS-patiënten.

Kelly Ickmans

Deze tekst verschijnt in FysioPraxis 2014, juni/juli.