You are currently viewing an outdated version of the Pain in Motion website.
Please visit this link to view the new website.
NIEUWS ITEMS - DRY NEEDLING

Contact | NL | EN

Fibromyalgie: toch een spieraandoening?

‘Myalgie’ in de naam fibromyalgie suggereert dat mensen met fibromyalgie een spieraandoening hebben. Tot op heden is de wetenschap er echter niet in geslaagd om kenmerkende en voorname spierabnormaliteiten aan te tonen in de spieren van (alle) mensen met fibromyalgie.
Eerder geïdentificeerde afwijkingen in de spieren, zoals verhoogde spierspanning of verminderde spierkracht, zijn eerder veel voorkomend, ook bij mensen die geen fibromyalgie hebben. Nieuw methodologisch sterk onderzoek uit Nederland laat met behulp van elektromyografie zien dat de geleidingssnelheid van de spiervezels groter is bij mensen met fibromyalgie in vergelijking met gezonde personen. Voornaam hierbij is dat deze vaststelling van toepassing is op spieren zonder trigger punten bij mensen met fibromyalgie. Deze studieresultaten duiden op een verhoogde prikkelbaarheid van de celmembraan van spieren bij mensen met fibromyalgie.
Betekent dit nu dat mensen met fibromyalgie toch een primaire spieraandoening hebben? Neen, dit is andermaal bewijs dat het centraal zenuwstelsel overprikkeld is bij deze zwaar onderschatte aandoening (zie ook http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17115100). Wat we uit deze studie leren is dat die overprikkeling van het zenuwstelsel zich ook uit in de spieren, en dat we daar bijgevolg in de therapie ook aandacht voor moeten hebben. Dit kan ondermeer door EMG-biofeedbacktraining, Jacobson relaxatie en houdings-/bewegingsadvies voldoende aan bod te laten komen in de revalidatie. Voor meer informatie over de revalidatie van fibromyalgie: http://www.bodyinmind.org/primary-care-physical-therapy-treatment-of-fibromyalgia/

Meer lezen over deze studie? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23055314