You are currently viewing an outdated version of the Pain in Motion website.
Please visit this link to view the new website.
NIEUWS ITEMS - David Butler doceert over de pijnstillers die ons brein zelf aanmaakt

Contact | NL | EN

Mitochondriale dysfuncties bij CVS en fibromyalgie?

Het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CFS) en Fibromyalgie (FM) worden gekenmerkt door aanhoudende pijn en vermoeidheid. Het wordt verondersteld dat een verstoring van de mitochondriën (de energiecentrales van de lichaamscellen) zou kunnen leiden tot spierpijn en de overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel. Het huidige overzichtsartikel geeft inderdaad aan dat mitochondriale dysfunctie aangetoond werd in bloedcellen van CVS-patiënten en in spiercellen van FM-patiënten, wat de spierpijn kan verklaren.
Er is tot nu toe echter nog geen sterk bewijs voor mitochondriale dysfunctie in zenuwcellen, die de overgevoeligheid van het zenuwstelsel en veralgemeende chronische pijn kunnen verklaren.
Behandeling gericht op mogelijke mitochondriale stoornissen (door medicaties en voedsel supplementen bijv.) zou eventueel een oplossing kunnen bieden voor de chronische pijn bij deze patiënten. De rol van oefentherapie m.b.t. mitochondriale dysfunctie moet echter verder uitgeklaard worden.

The role of mitochondrial dysfunctions due to oxidative and nitrosative stress in the chronic pain or chronic fatigue syndromes and fibromyalgia patients: peripheral and central mechanisms as therapeutic targets?

Meeus M, Nijs J, Hermans L, Goubert D, Calders P.

Expert Opin Ther Targets. 2013;17(9):1081-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23834645