You are currently viewing an outdated version of the Pain in Motion website.
Please visit this link to view the new website.
NIEUWS ITEMS - DRY NEEDLING

Contact | NL | EN

Slaapstoornissen & chronische pijn: het verhaal van de kip en het ei

Heel wat patiënten met chronische pijn hebben (ernstige) slaapstoornissen. Bij fibromyalgie is het zelfs een manifest kenmerk van de ziekte. Bij sommige patiënten was er eerst de pijn, en dan pas ontstonden de slaapproblemen. Bij anderen is het net omgekeerd. Hierdoor is het onduidelijk of de slaapproblematiek mee aan de basis ligt, een gevolg of onderhoudende factor van chronische pijn is.
Nieuw onderzoek suggereert dat de slaapproblematiek mee aan de basis ligt, of minimaal een onderhoudende factor is voor chronische pijn. De onderzoekers onderwierpen gezonde studenten aan één nacht zonder slaap, en vergeleken de invloed daarvan met een normale nachtrust. Het resultaat was verbluffend: slechts één nacht zonder slaap induceert veralgemeende hyperalgesie, wat betekent dat pijnlijke prikkels eender waar in het lichaam plots veel meer pijn deden (Schuh-Hofer et al. Pain 2013; 154(9):1613-21).
Veralgemeende hyperalgesie is een kenmerk van fibromyalgie en andere chronische pijnproblemen zoals whiplash, hoofdpijn en artrose.

Hoe kunnen slaapproblemen gerelateerd zijn aan chronische pijn? Hiervoor zien de auteurs twee mogelijke verklaringen. Ten eerste weten we uit dierenonderzoek dat slaapdeprivatie leidt tot veranderingen in verschillende stoffen in ons brein, waaronder serotonine, noradrenaline en opioïden. Dit betekent dat slaapdeprivatie een invloed heeft op breinproducten die cruciaal zijn voor onze natuurlijke pijnstillende mechanismen, en laat het nu net deze pijnstilling zijn die niet meer werkt bij veel chronische pijnpatiënten. De andere mogelijke verklaring heeft te maken met de negatieve invloed van slaapdeprivatie op ons afweersysteem. Hierdoor kunnen er ontstekingsmediatoren vrijkomen, en daarvan is bekend dat ze een rol spelen bij het ontstaan van veralgemeende hyperalgesie.

Meer weten? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23707287

Jo Nijs