​Rugschool of pijneducatie bij chirurgie voor lage rug-en beenpijn?   October 3rd, 2016

Consortium B²asic in alphabetic order: Prof dr. Buyl Ronald, Goubert Dorien, Goudman Lisa, Huysmans Eva, Prof dr. Ickmans Kelly, Prof. Dr. Moens Maarten, Prof dr. Nijs Jo, Prof. dr. Putman Koen

Jaarlijks worden enkele duizenden patiënten geopereerd voor lage rugpijn met uitstraling naar het been (lumbale radiculopathie). Onderzoek wijst uit dat 23-28% postoperatief chronische pijn zullen ontwikkelen. Om deze patiënten beter te kunnen helpen, starten het UZ Brussel en de VUB samen een onderzoek naar de effectiviteit van pijneducatie en rugschool bij mensen die geopereerd worden voor een lumbale radiculopathie. Gebaseerd op de ziekenhuisopnames voor lage rugpijn in Vlaanderen zal minstens 0,2% van de bevolking baat hebben bij het onderzoek.

Rationale

Het standaard revalidatietraject voor patiënten die geopereerd worden voor een lumbale radiculopathie bestaat uit oefentherapie en revalidatie die al opgestart wordt tijdens het postoperatieve verblijf in het ziekenhuis. De laatste jaren wordt er ook aandacht geschonken aan pijneducatie waarbij er een shift is van een biomechanische aanpak naar een biopsychosociale benadering. Een voorbeeld hiervan is de proof of concept studie door Louw et al. (2014) in de Verenigde Staten waarbij men het additionele effect van pijneducatie bekeek en een (financiële) gezondheidswinst zag bij patiënten die pijneducatie kregen*. Op basis van veelbelovende resultaten bij beide interventies werd er besloten om de effecten van pijneducatie en rugschool in Vlaanderen te testen bij een lage rugpijn populatie die chirurgie ondergaat.

Doel van de studie

Het doel van de studie is nagaan of pijneducatie en rugschool eenzelfde pijnvermindering en lichaamseigen pijndemping verkrijgen.
Daarnaast focussen we op de effecten van beide educatievormen (rugschool en pijneducatie) op vlak van dagelijks functioneren, chirurgische tevredenheid, werkhervatting en gedragsverandering (medisch consumptiegedrag in de postoperatieve fase en postoperatieve gezondheidszorg kosten).

Psychologische factoren worden hierbij meegenomen als mogelijke behandelmediatoren.

Praktische uitwerking

-Dit is een multicentrische studie met 2 jaar follow-up die uitgevoerd wordt in twee Vlaamse ziekenhuizen (UZ Brussel en Sint-Dimpna Geel). Er zullen minstens 86 deelnemers geïncludeerd worden die chirurgie ondergaan voor een lumbale radiculopathie.

-Patiënten worden gerandomiseerd in één van de interventiegroepen. De  educatie wordt in twee delen gegeven; één uur educatie de avond voor de operatie en één uur educatie twee dagen na de operatie. Daarenboven krijgt elke patiënt een informatiebundel mee naar huis waarin ze de inhoud van hun  educatiesessie kunnen nalezen.

Indien u meer informatie wenst, kan u ons elektronisch contacteren via b2asic@vub.ac.be of een kijkje nemen op de site van de onderzoeksgroep ‘Pain in Motion’ (http://www.paininmotion.be/).

* Louw A, Diener I, Landers MR, Puentedura EJ. Preoperative Pain Neuroscience Education for Lumbar Radiculopathy: A Multicenter Randomized Controlled Trial With 1-Year Follow-up. Spine (Phila Pa 1976) 2014; 39(18): 1449-57.